Mulgi Hoolekandekeskuse Polli tegevuskoht on saanud rahastuse meetmest “Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks”

Projekti number: 2014-2020.15.01.22-0245 COVID-19 valmisoleku tagamine
Projekti nimi: “Mulgi Hoolekandekeskuse Polli tegevuskoha üldhooldusteenuse teenuskohtade kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks.”
Projekti algus ja lõpp: 17.11.2022 – 31.12.2023
Projekti maksumus: 25 999,48 eurot
Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.15.1.4 Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks
Projekti eesmärk ja lühikokkuvõte: Projekti „Mulgi Hoolekandekeskuse Polli tegevuskoha üldhooldusteenuse teenuskohtade kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks” eesmärgiks on kohandada ööpäevaringse väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise teenusekohti eesmärgiga suurendada üldhooldusteenuse toimepidevust, vähendades bioloogilisi riske ning tõkestades nakkushaiguste levikut. Projekti tegevuste elluviimise tulemusena on soetatud vajalikke väikevahendeid ja hoovi on valminud soojustatud õuemaja.
Projekti tegevusi finantseeritakse meetme 15.1 „COVID-19 valmisoleku tagamine” tegevuse 15.1.4 „Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks” saadavatest vahenditest. Investeeringuobjektiga seotud püsikulud kaetakse tegevustuludest.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (REACT-EU ERF) vahenditest.

“Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks”

Rahastatakse liidu COVID -19 pandeemiale registreerimise raames