Mulgi Hoolekandekeskus on Mulgi valla hoolekandeasutus, mis osutab teenuseid eelkõige Mulgi valla elanikele.
Teiste piirkondade elanikele osutatakse teenuseid vaba ja sobiva koha olemasolul.
Mulgi Hoolekandekeskuse põhitegevuseks on ööpäevaringse hoolduse osutamine eesmärgiga tagada eakate inimeste väärikas elukvaliteet. Hoolekandekeskuse eesmärgi saavutamiseks on klientidele loodud head puhke-, meelelahutus- ja ravivõimalused.
Mulgi Hoolekandekeskus on loodud kahe seni eraldi seisnud hooldekodu ühinemise tulemusel ning koosneb kahest tegevuskohast Polli tegevuskoht ja Mõisaküla tegevuskoht. Voodikohti on kokku 56 inimesele. Elanike tervist jälgib hooldusõde.

Mõisaküla tegevuskoht

Mõisaküla tegevuskohas on voodikohti 30-le inimesele. Klientide toad on ühe- ja kahekohalised. Hoone on projekteeritud eakate vajadusi ja mugavusi silmas pidades. Kõik ruumid on kohandatud invavarustusega, et tagada liikumisraskustega inimestele turvaline elukeskkond (käsipuud, sobiva kõrgusega aknad ja tööpinnad, madalad lävepakud, piisav valgustus, dušitoolid, tualetikohandused jne).

Polli tegevuskoht

Polli tegevuskohas on voodikohti 26-le inimesele. Hooldekodu tegutseb endises lasteaiahoones ja lähedal asuva kortermaja korterites. Klientide toad on ühe- kuni kolmekohalised. Vastavalt võimalustele arvestatakse elanike tubadesse paigutamisel nende soove, tervislikku seisundit, suhtluskeelt jm. Elanikel on võimalik liikuda hooldekodu ümbritsevas kaunis looduses.