Hooldereform

1. juulist 2023 jõustuv hooldereform tähendab, et riik tuleb hoolduse eest maksmisel appi. Kui seni on inimese katta olnud 100 protsenti hooldekodu kohatasust siis alates 1. juulist 2023 jaguneb kohamaksumus teenust vajava inimese ja kohaliku omavalitsuse vahel.

Täiendavat infot saab Sotsiaalministeeriumi kodulehelt

Alates 01. juulist 2023 osaleb riik hooldekodu kohatasu maksmisel, tasudes hooldekodu hoolduspersonali kulud.
Alates 01. juuli 2023 on Mulgi Hoolekandekeskuse prognoositav kohamaks ühe hoolealuse kohta:

  • Mõisaküla tegevuskohas 1100€ kuus, millest hoolduskulu on 463€ ja majutus- ja toitlustuskulu ning muu teenusega seotud kulu on 637€.
  • Polli tegevuskohas 960€ kuus, millest hoolduskulu on 500€ ja majutus- ja toitlustuskulu ning muu teenusega seotud kulu on 460€.